Palliatieve- en Respijtzorg

Respijtzorg

Soms is het als mantelzorger nodig om de zorg even over te dragen aan een ander. Dit kan omdat je even tijd voor jezelf nodig hebt, vakantie wil of omdat je ziek bent of overbelast dreigt te raken. Wij bieden respijtzorg bij de cliënten thuis in de vertrouwde omgeving, voor een paar uur of een hele dag. Wij bieden ook respijtzorg in onze eigen omgeving, indien de mantelzorger even of een dag alleen thuis wil zijn, of als de cliënt graag de deur uit gaat. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg.

Je kunt kiezen uit:

  • Structurele opvang buitenshuis.
    Bijvoorbeeld dagopvang of 1 a 2x per maand;
  • Regelmatige opvang thuis.
    Bijvoorbeeld nachtopvang of iemand die overdag je naaste gezelschap houdt;
  • Incidentele opvang buitenshuis of thuis.
    Wanneer de vaste mantelzorger op vakantie is of in het ziekenhuis ligt.

Respijtzorg kan ook vanuit het Persoonsgebonden Budget betaald worden, bijvoorbeeld vanuit de WMO of WLZ of via de zorgverzekeraar.

Palliatieve zorg

Dit is zorg en ondersteuning die erop gericht is de client met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Is de ziekte of aandoening ongeneeslijk dan is er sprake van palliatieve zorg. Een zo comfortabel mogelijk ziek- en sterfbed is het belangrijkste doel van palliatieve zorg. Er is aandacht voor lichamelijke klachten maar ook voor psychische, sociale en spirituele, zingevingsproblemen. We verlenen palliatieve zorg bij de cliënt thuis en werken hierbij graag samen met andere zorgprofessionals. Het streven is niet de genezing maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Daarnaast vinden we het belangrijk om de naasten bij het hele proces te betrekken.

Wat onze clienten zeggen

Angelien is een goede kracht en goed flexibel wat wij ook nodig hadden. En ze is een blijvende kracht voor ons gezin.

Ben zeer tevreden over Angelien. Zij is betrouwbaar, accuraat en vakkundig.

Angelien is Top! Ze verstaat haar vak en heeft het echt in de vingers. Maar ze is ook een goede luisteraar en adviseuse. Ik ben zo tevreden met haar dat ze bij mij hele dagen zou mogen werken als ik daar de mogelijkheid voor had. Angelien verdient gewoon een hele dikke knuffel (Buiten haar salaris natuurlijk).

Ik heb Angelien ingehuurd voor de begeleiding van mijn zoon. Angelien valt in positieve zin op, door haar betrokkenheid en gedrevenheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven. Het begeleiden van A tot Z waarbij ze verwacht dat er inzet wordt getoond en als daarvan blijk wordt gegeven krijg je haar onvoorwaardelijk steun.

Dagbesteding

We bieden dagbesteding bij cliënten thuis in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarbij maken we ook vaak uitstapjes met onze cliënten. Dit is maatwerk en wordt bepaald aan de hand van de interesses van de cliënt. Dagbesteding bij ons aan huis behoort ook tot de mogelijkheden.

Op zoek naar begeleiding of verzorging