Budget- en Participatiecoach

Participatiecoach

Als participatiecoachen helpen we de cliënt op weg naar (meer) ‘meedoen’ in de samenleving. Dit kan door bijvoorbeeld samen te zoeken naar vrijwilligerswerk, een arbeids(re)intregatieplaats, stage of betaalde baan, maar ook een cursus in een buurthuis of het zoeken naar bijvoorbeeld een wandelmaatje. We helpen mijn cliënten door hun eigen talent en kwaliteit te (her)ontdekken en verder te ontwikkelen en deze in te zetten voor bijvoorbeeld buurt- of familieactiviteiten of voor arbeidsparticipatie.

De centrale uitgangspunten in mijn aanpak als participatiecoach zijn:

  • Empowerment
  • Werken en denken vanuit de situatie achter de voordeur
  • Denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen

Budgetcoach

Als budgetcoaches helpen we cliënten die door diverse oorzaken het overzicht in hun financiële situatie zijn kwijtgeraakt. Denk hierbij aan oorzaken zoals werkeloosheid, echtscheiding, ziekte, verkeerd bestedingspatroon of een verstandelijke beperking. Met een Care Matters B.V. coach begeleiden we je bij het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers, overzicht van inkomsten en uitgaven, berekening beslagvrije voet, aanvragen toeslagen en kwijtscheldingen. Dit doen we voor zowel particulieren als bedrijven.

Wat onze clienten zeggen

Angelien is een goede kracht en goed flexibel wat wij ook nodig hadden. En ze is een blijvende kracht voor ons gezin.

Ben zeer tevreden over Angelien. Zij is betrouwbaar, accuraat en vakkundig.

Angelien is Top! Ze verstaat haar vak en heeft het echt in de vingers. Maar ze is ook een goede luisteraar en adviseuse. Ik ben zo tevreden met haar dat ze bij mij hele dagen zou mogen werken als ik daar de mogelijkheid voor had. Angelien verdient gewoon een hele dikke knuffel (Buiten haar salaris natuurlijk).

Ik heb Angelien ingehuurd voor de begeleiding van mijn zoon. Angelien valt in positieve zin op, door haar betrokkenheid en gedrevenheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven. Het begeleiden van A tot Z waarbij ze verwacht dat er inzet wordt getoond en als daarvan blijk wordt gegeven krijg je haar onvoorwaardelijk steun.

Op zoek naar begeleiding of verzorging