Ambulante begeleiding

We bieden ambulante begeleiding op alle levensgebieden

De levensgebieden zijn:

 • Zingeving.
  Bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging van de cliënt
 • Wonen.
  De woonsituatie van cliënt
 • Financiën.
  De financiële situatie en het bestedingspatroon van cliënt
 • Sociale relaties.
  De relatie van de cliënt met de omgeving, het gezin, de familie etc., maatschappelijk gedrag en sociale vaardigheden
 • Lichamelijke gezondheid.
  De fysieke gesteldheid en zelfzorg
 • Psychische gezondheid.
  Het welbevinden inclusief psychiatrisch ziektebeeld en verslavingsgedrag
 • Werk en activiteiten.
  De daginvulling bewerkstelligen, zoals werk, sociale activering, vrije tijd, opleiding en activiteiten.

De ambulante begeleiding bestaat uit maatwerk, vraag- en oplossingsgerichte begeleiding en coaching.

Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. Dat vereist maatwerk. Care Matters B.V. werkt met een Hulpverleningsplan, cq. Odersteuningsplan, Zorgleefplan en/of 8-fasenmodel. De hulpverlening bieden we zo lang als dat nodig is, maar altijd zo kort mogelijk. We werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid, maar de zorgbehoefte kan ook op andere vlakken liggen. We sluiten aan op de belevingswereld van de cliënt.

We werken met de volgende doelgroepen: cliënten met verschillende vormen van autisme (Geef me de 5), (licht) verstandelijk beperkten, ADHD, ODD, angst- en dwangstoornissen, verschillende vormen van dementie, overige gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en psychische problematieken.

 

Wat onze clienten zeggen

Angelien is een goede kracht en goed flexibel wat wij ook nodig hadden. En ze is een blijvende kracht voor ons gezin.

Ben zeer tevreden over Angelien. Zij is betrouwbaar, accuraat en vakkundig.

Angelien is Top! Ze verstaat haar vak en heeft het echt in de vingers. Maar ze is ook een goede luisteraar en adviseuse. Ik ben zo tevreden met haar dat ze bij mij hele dagen zou mogen werken als ik daar de mogelijkheid voor had. Angelien verdient gewoon een hele dikke knuffel (Buiten haar salaris natuurlijk).

Ik heb Angelien ingehuurd voor de begeleiding van mijn zoon. Angelien valt in positieve zin op, door haar betrokkenheid en gedrevenheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven. Het begeleiden van A tot Z waarbij ze verwacht dat er inzet wordt getoond en als daarvan blijk wordt gegeven krijg je haar onvoorwaardelijk steun.

Op zoek naar begeleiding of verzorging